Achterframeblocage standaard gemonteerd op alle Bromptons.

Achterframeblocage, standaard gemonteerd op alle Bromptons.
Terug naar Brompton RN-versie
Terug naar Brompton RxN-versie.