vlerick fietsen
   nieuwstraat 16    B 9840  de pinte Home   |  Sitemap   |  Aanbiedingen   |  Inlichtingen    
VERKLARING VAN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID (Disclaimer).


Gebruiksvoorwaarden van deze website, beheerd door VLERICK FIETSEN BVBA.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van VLERICK FIETSEN
Nieuwstraat 16 te 9840 De Pinte (Belgie), met url. www.vlerickfietsen.be
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Het staat VLERICK FIETSEN vrij deze voorwaarden op elk moment en eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Intellectuele eigendomsrechten.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van VLERICK FIETSEN.
Alle teksten, foto's, benamingen, tekeningen, logo's, afbeeldingen, handels- en domeinnamen en alle andere data op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VLERICK FIETSEN of derden.
Zonder schriftelijk akkoord van VLERICK FIETSEN is het verboden om deze data van de website op te slaan, te verkopen, te reproduceren, enz..., tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
U hebt het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

Persoonsgegevens.

Deze website verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt zoals bijvoorbeeld met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail.
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Onze website maakt geen gebruik van zogenaamde "cookies".

Aansprakelijkheid van VLERICK FIETSEN betreffende het gebruik van deze website.

De webmaster van Vlerick Fietsen zet zich maximaal in om de site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden.
VLERICK FIETSEN streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Mocht de inhoud van de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan VLERICK FIETSEN hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. VLERICK FIETSEN kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Hyperlinks en verwijzingen naar websites beheerd door derden.

De website van VLERICK FIETSEN bevat links naar websites die beheerd worden door derden. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. VLERICK FIETSEN controleert deze websites en de informatie die er zich op bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites. Deze links naar webpagina's van derden houden niet noodzakelijk in dat VLERICK FIETSEN samenwerkt met de uitbaters van deze websites en dat wij de informatie welke zich op die sites bevinden goedkeuren.
Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar onze website, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen. Wij zullen u dan informeren over de toelaatbaarheid ervan. De webpagina waar de hyperlink staat moet volledig verdwijnen en het url-adres van VLERICK FIETSEN moet duidelijk zichtbaar zijn.

Geschillenregeling.

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraken van de rechtbanken van Gent (Belgie) en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Informatie over auteursrecht.

Copyright © 2003-2014   VLERICK FIETSEN BVBA
Alle rechten voorbehouden.

Verantwoordelijke website:

VLERICK FIETSEN BVBA
Nieuwstraat 16
B 9840  DE PINTE
Tel.  (0032) (0)9-282.47.09
E-mail: info@vlerickfietsen.be